Motokrosas, motociklai, motosportas, rezultatai Motokrosas, motociklai, motosportas, rezultatai Motokrosas, motociklai, motosportas, rezultatai
 
Motokroso naujienos Motokroso naujienos
  Motokrosas lietuvoje. Moto sportas. Apie mus Apie mus     Motokrosas lietuvoje. Moto sportas. Kontaktai Kontaktai     Motokrosas lietuvoje. Moto sportas. Parama Parama     Motokrosas lietuvoje. Moto sportas. Nariai Nariai     Motokrosas lietuvoje. Moto sportas. Forumas Forumas     Motokrosas lietuvoje. Moto sportas. Rėmėjai Rėmėjai     Motokrosas lietuvoje. Moto sportas. Titulinis Titulinis     Motokrosas lietuvoje. Moto sportas. Trasa Trasa   motoklubas
Baltijos motoklubas
  Straipsniai, naujienos
Video
FIM naujienos
UEM naujienos
Motokrosas
    - 2012 m. nuostatai
    - 2011 m. kalendorius
    - Motokroso taisyklės
    - Motokroso trasos
    - Archyvas
Rezultatai
    - 2013 m. rezultatai
    - 2012 m. rezultatai
    - 2011 m. rezultatai
    - 2010 m. rezultatai
    - 2009 m. rezultatai
    - 2008 m. rezultatai
    - 2007 m. rezultatai
Enduro-endurokrosas
    - 2010 m. rezultatai
    - 2009 m. EMX nuostatai
    - 2009 m. enduro nuostatai
    - 2009 m. tvarkaraštis
    - 2003 m. nuostatai
Motožiedas
    - 2009 rezultatai
    - 2009 m. nuostatai
    - 2003 m. nuostatai
    - Trasos
Motosporto trasos
Motobolas
Nemokami skelbimai
Nuorodos
Motosporto klubai
Motosportas
    - Vėliavos
2009 m. aktualijosKuri trasa, Jums kaip sportininkui, labiausiai patinka?
Kaunas, Combo
Alytus, Alytaus
Plungė, "Žemaitija"
Anykščiai, Mickūnų
Biržai, Biržų
Panevėžys, Panevėžio
Tytuvėnai, Tytuvėnų
Rokiškis, Uljanavos
Pakruojis, Petrašiūnų
Utenos, Alių
Kėdainiai, Kėdainių
Šiauliai, Aleksandrijos
Vilnius, Kyviškių
Kaunas, Aleksoto
Rokiškis, RuopiškioEnergijos taupymo sprendimai

Svetainių kūrimas

   

2009 m. LIETUVOS MOTOCIKLŲ ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ ATVIROJO ČEMPIONATO TAISYKLĖS IR NUOSTATAI


BENDRI NUOSTATAI

LMSF remiantis savo įstatais, skelbia 2009 metų Lietuvos motociklų žiedinių lenktynių atvirą čempionatą, vykdomą „Nemuno žiede“ , Piarnu (Estija) ir Poznanės (Lenkija) trasose.

Čempionatas vykdomas vadovaujantis:
- FIM Tarptautiniu Sporto Kodeksu,
- FIM techniniais reikalavimais,
- Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu,
- Šiomis Taisyklėmis,
- Taisyklių priedais,
- Papildomais etapų nuostatais.

Visos baudos ir mokesčiai nurodyti be PVM (jei nepažymėta kitaip).
Atsiskaitymai vykdomi litais, (sumos nurodytos esant lito ir euro kursui 3,4522:1; pasikeitus euro ir lito kursui, organizatorius turi teise perskaičiuoti mokesčius ar baudas) grynais į Organizatoriaus kasą arba pavedimu į Organizatoriaus atsiskaitomąją sąskaitą.

Čempionate gali dalyvauti šių klasių motociklai: Superbike (SB), Superstock (SST), B-600, B-1200, Pretendent-600, Pretendent-1000, GP-125, 250/400 ir motociklai su priekabomis (SC).
Atvirame čempionate gali dalyvauti dalyviai, turintys tarptautines, LMSF, bei užsieniečiai, turintys savo (nacionalinės) motociklų sporto federacijos licencijas.

ČEMPIONATO ETAPAI
Gegužės
01-03
Kaunas
Gegužės
16-17
Poznanė
Birželio
13-14
Parnu
Rugpjūčio
01-02
Poznanė
Rugpjūčio
15-16
Parnu
Rugpjūčio
29-30
Kaunas

Kiekviename čempionato etape vyksta po vienerias lenktynes.
Vykdant etapą „Nemuno žiede" lenktynių distancijos ilgis priklausomai nuo klasės yra:

  • Pretendent-600, Pretendent-1000, GP-125, 250/400, Sidecar - 39600 m (12 ratai);
  • -600, B-1200 - 52800 m (16 ratų);
  • Superstock, Superbike - 66000 m (20 ratų)

ŠIOSE TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

Paddock - komandų parkas. Skirtas komandų paviljonams įrengti, technikos parkavimui. Jo įrengimo vieta nurodyta trasos schemoje.
Pitlane - vieta lenktynių trasoje, kurios viena juosta (remonto juosta) skirta trumpalaikiui motociklų remontui, padangų keitimui. Kita juosta (greitoji juosta) skirta motociklų judėjimui.
Vairuotojas - asmuo, kuris Lenktynių metu vairuoja sportinį motociklą.
Pareiškėjas - bet kuris juridinis ar fizinis asmuo, dalyvaujantis varžybose.

NUOSTATAI

1.Šias taisykles LMSF oficialiai patvirtina.

BENDRI ĮSIPAREIGOJIMAI

2. Visi čempionate dalyvausiantys vairuotojai, pareiškėjai ir oficialūs asmenys savo ir visų su jais čempionate susijusių asmenų vardu įsipareigoja laikytis visų kodekso, techninių reikalavimų ir šių taisyklių sąlygų, jų pataisų bei papildymų, ir nereikš Rengėjams jokių pretenzijų dėl žalos ar nuostolių turtui ar sveikatai, patirtų šio čempionato metu.

BENDROS SĄLYGOS

3. Jei pareiškėjas negali asmeniškai dalyvauti etape, jis privalo raštiškai (paraiškoje) nurodyti savo atstovą. Pareiškėjas ar jo atstovas privalo užtikrinti, kad visi asmenys, susiję su jo dalyvavimu, laikysis visų kodekso, techninių taisyklių ir šių taisyklių reikalavimų.

4. Pareiškėjai turi užtikrinti, kad jų motociklai atitinka techninius ir saugos reikalavimus viso etapo metu.

5. Pareiškėjui pristačius motociklą techninei komisijai, bus laikoma, kad jis atitinka visus techninius ir saugumo reikalavimus. Paaiškėjus, jog motociklas tech. Reikalavimų neatitinka, Pareiškėjas privalo pašalinti tech. Komisijos nurodytus trūkumus. Kol nėra pašalinti trūkumai, sportininkas negali dalyvauti lenktynėse. Jei iki lenktynių pradžios Pareiškėjas nesuspėja pašalinti trūkumų, startinis mokestis negrąžinamas.

6. Visi asmenys, kaip nors susiję su dalyvavimu lenktynėse ar atliekantys kokias nors pareigas Paddock'e, Pitlane, Garažuose ar trasoje, privalo visą laiką turėti atitinkamą leidimą (leidimai nurodomi kiekvienų varžybų papildomuose nuostatuose).

LICENCIJOS

7. Visi vairuotojai ir pareiškėjai privalo turėti galiojančias tarptautines, LMSF, užsieniečiai savo - nacionalinės motociklų sporto federacijos licencijas.

ČEMPIONATO ETAPAS

8. Etapuose dalyvauja šiose taisyklėse ir nuostatuose nurodytos motociklų klasės.
9. Kiekvieną etapą sudaro treniruotės, kvalifikaciniai važiavimai ir lenktynės.
10. Etape vedama asmeninė vairuotojų įskaita klasėse ir komandinė įskaita.
11. Etapas atšaukiamas, jei pareikštas bendras dalyvių skaičius mažiau 15 (penkiolikos).

VIETŲ NUSTATYMAS

12. Etape taškai sportininkui skiriami pagal šią lentelę:

Vieta   1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15
Taškai 25 / 20 / 16 / 13 / 11 / 10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1

13. Etapo nugalėtojos vardas suteikiamas komandai, kuri surinko daugiausiai taškų. Komandos rezultatą sudaro trijų dalyvių geriausių rezultatų suma: po vieną startuojančių Superbike (SB) ir Superstock (SSt) klasėse bei vienas iš B-600 arba B-1200 klasių.

13.1. Čempionate užimta vieta asmeninėje įskaitoje nustatoma pagal taškų sumą, surinktą Iš penkių geriausių etapų. Esant taškų lygybei, pirmenybė teikiama sportininkui, turinčiam daugiau aukštesnių vietų. Jeigu lygybė išlieka, vietos paskirstomos pagal paskutinio etapo rezultatus. dalyvio įskaitiniai komandiniai taškai skaičiuojami tik vienoje klasėje, kurioje jis pasiekė geriausią rezultatą;

13.2. komandoms surinkus vienodą taškų sumą, pirmenybė suteikiama tai komandai, kurios sportininkai užėmė daugiau aukštesnių vietų individualioje įskaitoje, lygybei išlikus, pirmumai suteikiamas komandai, turinčiai dalyvį, pasiekusį geresnį rezultatą galingiausioje

- SB (Superbike) klasėje.

ETAPŲ ORGANIZAVIMAS

14. Čempionato etapą gali rengti bet kuris Lietuvoje ar užsienyje registruotas juridinis asmuo, sudaręs sutartį su LMSF ir prisiėmęs visus Rengėjo įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.
15. Rengėjas, privalo pateikti išsamų tvarkaraštį ir papildomus etapo nuostatus ne vėliau nei 20 dienų iki lenktynių pradžios.
16. Etapo Rengėjas turi užtikrinti, kad etapas būtų apdraustas civilinės atsakomybės draudimu ne mažesnei nei 200.000 litų sumai (draudimo poliso kopija lenktynių metu iškabinama oficialioje skelbimų lentoje).
17. Civilinės atsakomybės draudimas privalo būti, neatsižvelgiant į tai, kad pareiškėjai, vairuotojai ar kiti susiję asmenys jau turi asmeninius draudimus.
18. Etape dalyvaujantys vairuotojai nėra vienas kitam trečiosiomis šalimis.

ATSTOVAI

19. Kiekvienam čempionato etapui „LMSF" skiria savo atstovą, kuris įtraukiamas į Organizacinį komitetą.
20. „LMSF" atstovo uždavinys yra padėti organizuoti lenktynes, ruošti etapo papildomus nuostatus, tvarkaraštį bei kt. varžybų dokumentaciją, tarpininkauti sudarant sutartis su sporto teisėjais ir varžybas aptarnaujančiu personalu.
21. Atstovas privalo prižiūrėti, kad būtų laikomasi šių čempionato taisyklių, bei padėti spręsti (savo kompetencijos ribose) iškilusius klausimus.

OFICIALŪS ASMENYS

22. Rengėjas kartu su „LMSF" atstovu apsvarsto ir skiria šiuos oficialius asmenis:
- Varžybų sporto komisarų kolegiją;
- Varžybų vadovą;
- Tech. komisijos pirmininką;
- Saugos ir trasos komisarą.

23. Rengėjas patvirtina, teisėjų klubo pateiktą kitų teisėjų sąrašą.
24. Varžybų vadovas privalo dalyvauti etape nuo techninės komisijos darbo pradžios; sporto komisarai - nuo oficialių treniruočių pradžios.
25. Varžybų vadovas privalo visą laiką, kai motociklai yra trasoje, palaikyti radijo arba telefono ryšį su sporto komisarų kolegijos pirmininku. Tuo metu kai motociklai yra trasoje varžybų vadovas privalo būti lenktynių vadovavimo zonoje (Race control) bei palaikyti radijo ryšį su visais teisėjų postais.

PARAIŠKA IR DALYVAVIMO MOKESTIS

26. Lenktynininkai kiekvienam čempionato etapui pateikia atskiras etapo paraiškas.
27. Vienoje klasėje etapo dalyvavimo mokestis vienam lenktynininkui nustatomas organizatoriaus. Jei vairuotojas dalyvauja daugiau nei vienoje klasėje, privalo sumokėti mokestį kiekvienai klasei atskirai (jei papildomuose etapo nuostatuose nenumatyta kitaip). Užsiregistruoti etapo vietoje galima vėliausiai iki registracijos (pagal tvarkaraštį) pabaigos. Dalyvavimo mokestį galima sumokėti ir etapo vietoje, registracijos metu.
28. Užsienio šalių sportininkai (ne Baltijos šalių), pageidaujantys dalyvauti čempionato etape, turi turėti savo nacionalinės federacijos sutikimą.
29. Vykdant Baltijos šalių ar Rytų Europos atviro čempionato etapus, užsienio šalių sportininkai privalo turėti savo LMSF išduotas licencijas.

LEIDIMAI

30. Vieninteliai galiojantys Leidimai yra išduodami etapo Rengėjo. Leidimu gali naudotis tik tas asmuo, ir tik tam tikslui, kuriam jis išduotas. Pažeidus šią nuostatą, taikoma 69-Lt (20 Eurų) bauda ir leidimas konfiskuojamas. Baudą moka lenktynininkas, kuriam išduotas leidimas. Kiekviename etape organizatoriaus leidimai į uždaras zonas išduodami pagal organizatoriaus sudarytas taisykles.

INSTRUKCIJOS IR INFORMACIJA

31. Išskirtinėmis aplinkybėmis nurodymus sporto komisarai gali pateikti specialiais biuleteniais. Gaudamas tokį biuletenį lenktynininkas (pareiškėjas) turi patvirtinti jo gavimą parašu.
32. Visi etapo rezultatai bei teisėjų sprendimai bus skelbiami oficialioje skelbimų lentoje ir įsigalios nedelsiant.
33. Bet koks sprendimas ar informacija apie kurį nors lenktynininką turi jį pasiekti per 30 minučių nuo sprendimo priėmimo. Lenktynininkas (pareiškėjas) informacijos gavimą patvirtina parašu.

Jei lenktynininkas tuo metu yra ne Paddock'e, informacija paskelbiama oficialioje skelbimų lentoje ir įsigalioja nuo jos paskelbimo laiko.

INCIDENTAI

34. „Incidentu" įvardijamas įvykis ar įvykių seka susijusi su vienu ar daugiau vairuotojų, ar bet koks vairuotojo poelgis, apie kurį varžybų vadovas pranešė sporto komisarams (arba užfiksuotas teisėjų ir perduotas varžybų vadovui ištirti), dėl kurio:

- teko sustabdyti lenktynes pagal 112 straipsnį;
- buvo pažeistos šios taisyklės;
- vienas ar keli dalyviai neteisingai startavo (false start);
- įvyko avarija;
- neteisėtai sutrukdė kitam vairuotojui.

35.a) Remiantis varžybų vadovo prašymu ar pranešimu, sporto komisarai nuspręs ar bausti prasižengusį lenktynininką ar lenktynininkus;
b) Jei incidentą imasi tirti sporto komisarai, lenktynininkui apie tai pranešama raštu. Lenktynininkas privalo pasirašyti, kad gavo pranešimą;
c) Vairuotojui patekus į incidentą (žr. straipsnį 35), jis negali išvykti iš trasos be sporto komisarų leidimo.

36. Sporto komisarai gali skirti neatidėliojamą stop&go (sustojimo) baudą arba baudą pridedant 20 sekundžių prie jo lenktynių laiko (galimos ir piniginės baudos).

PROTESTAI

37. Protestai dėl lenktynių bus išklausomi po lenktynių. Protestas paduodamas kartu su 345,-Lt (100 EUR) dydžio mokesčiu. Protestas dėl techninių reikalavimų neatitikimo, jei reikia ardyti motociklo mazgus, paduodamas su 1380,-Lt (400 EUR) mokesčiu.

VAIRUOTOJAI

38. Pasibaigus etapo techninei komisijai ir vairuotojui nusprendus (dėl bet kokių priežasčių) nedalyvauti lenktynėse, startinis mokestis negrąžinamas.

DALYVAUJANČIŲ MOTOCIKLŲ SKAIČIUS

39. Motociklų, galinčių dalyvauti treniruotėse, kvalifikacijoje ir lenktynėse, skaičius „Nemuno žiedo" trasoje yra 18-20, motociklų su priekabomis skaičius trasoje - 10-12.

STARTO NUMERIAI IR UŽRAŠAI ANT MOTOCIKLŲ, REKLAMA

40. Kiekvienas motociklas turi būti pažymėtas starto numeriu.. Starto numeriai turi būti juodi, baltame fone (Superbike klasėje), geltoni raudoname fone (Superstock-600 klasėje) ir balti raudoname fone ( B-600, B-1200, Pretendent-600, Pretendent-1000 klasėse). Numerių skaičių aukštis - ne mažiau 14 cm. Ant šviesių motociklų baltas fono stačiakampis turi būti apibrėžtas juoda 1cm pločio linija. Starto numeriai turi būti užklijuoti abiejose motociklo pusėse.
41. Vairuotojai ir pareiškėjai gali naudoti čempionato vaizdo ir foto medžiagą savo reklaminiams tikslams, tačiau tik išlaikant pilną oficialų varžybų pavadinimą bei motociklų ir trasų vaizdą su visa organizatoriaus ir komandų reklama.

SPORTININKŲ LICENZIJOS

42. Visi vairuotojai turi būti pasiruošę pateikti visus dokumentus, nurodytus 7 straipsnyje, bet kuriuo etapo metu.
43. Kiekviename etape sekretoriatas privalo tikrinti vairuotojų licencijas ir draudimus.
44. Sportininkui, neturinčiam licencijos, bet registracijos metu pateikusiam pažymą iš med. įstaigos, gyvybės draudimą (10.000 litų sumai) ir prašymą leisti dalyvauti lenktynėse su 2 sportininkų patvirtinimu, kad prašymą pateikęs asmuo turi pakankamai kvalifikacijos dalyvauti lenktynėse, SKK sprendimu gali būti leidžiama startuoti lenktynėse.

TECHNINĖ KOMISIJA

45. Kvalifikacinėse treniruotėse dalyvausiančių motociklų sąrašas bus paskelbtas per 1 valandą po techninės komisijos darbo pabaigos.
46. Pirminė techninė komisija ir registracija bei dokumentų patikrinimas vyks pagal kiekvieno etapo papildomuose nuostatuose nustatytą tvarkaraštį. Pareiškėjai ir vairuotojai, nesilaikantys šių laiko ribų, negalės dalyvauti etape, išskyrus tą atvejį, jei sporto komisaras atskiru dokumentu nurodytų kitaip.
Nepateikę savo motociklo techninei komisijai, vairuotojai negalės dalyvauti etape.

47. Techninės komisijos teisėjai gali:

a) bet kuriuo etapo metu patikrinti motociklo atitikimą techniniams reikalavimams;
b) pareikalauti pareiškėjo ardyti motociklą, norint įsitikinti kad jis tinkamas dalyvauti etape ir atitinka techninius pareikštos klasės reikalavimus;
c) pareikalauti pareiškėjo apmokėti visas išlaidas, susijusias su šiame straipsnyje nurodytais veiksmais;
d) pareikalauti iš pareiškėjo pristatyti reikalingus pavyzdžius ar detales.

48. Motociklas, kuris po techninės komisijos buvo perrinktas ar modifikuotas galint pakenkti jo saugumui ar tinkamumui, bei patekęs į avariją su panašiomis pasekmėmis, privalo būti iš naujo pristatytas techninei komisijai.
49. Varžybų vadovo reikalavimu bet kuris į incidentą patekęs motociklas gali būti sustabdytas ir patikrintas techninės komisijos teisėjų. Tik gavus varžybų vadovo leidimą, lenktynininkas gali tęsti varžybas.
50. Techninę komisiją gali vykdyti tik tam paskirti teisėjai, kurie yra atsakingi už Parc Ferme ir vieninteliai turi teisę duoti nurodymus pareiškėjams.

PADANGŲ APRIBOJIMAI ETAPO METU

51. 2009 metais nebus jokių padangų gamintojo pasirinkimo apribojimų jei techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.
52. Padangų išmatavimai turi atitikti techninius reikalavimus.
53. Negalima padangų paveikti jokiom cheminėm ir/ar mechaninėm priemonėm. Originalus protektorius ir profilis turi išlikti.

Atsarginis motociklas

54. Vairuotojas gali užregistruoti vieną atsarginį motociklą. Registruojant atsarginį motociklą mokama pusės startinio mokesčio dydžio mokestis. Atsarginiu motociklu galima bus pasinaudoti tuo atveju, jei pagrindinis motociklas bus nepataisomai sugadintas. Leidimą naudoti šį motociklą gali išduoti tik techninis komisaras. Atsarginis motociklas turi atitikti techninius reikalavimus ir turi būti patikrintas kartu su pagrindiniu motociklu techninės komisijos metu.
55. Keičiant pagrindinį motociklą atsarginiu motociklu po kvalifikacinio važiavimo, kvalifikacijos rezultatas bus anuliuotas ir vairuotojas pradės lenktynes iš paskutinės starto pozicijos.

Bendras saugumas

56. Nurodymai vairuotojams esantiems trasoje, bus perduodami signalinių vėliavų pagalba. Pareiškėjai neturi naudoti jokių, nors kiek panašių vėliavų.
57. Sportininkams griežtai draudžiama važiuoti priešinga nustatytam trasos judėjimui kryptimi. Trasos judėjimo kryptis - prieš laikrodžio rodyklę.
58. Pitlane zonoje motociklai atbuline eiga gali būti tik stumiami. Už judėjimo Pitlane zonoje pažeidimus sportininkas baudžiamas 100,- Lt bauda, kuri turi būti sumokėta organizatoriui vienos valandos laikotarpyje.
59. Treniruočių, kvalifikacinių ir finalinių važiavimų metu galima naudoti tik žiedinę trasą.
60. Treniruočių, kvalifikacinių važiavimų ir varžybų apšilimo rato metu griežtai draudžiama bandyti starto iš vietos procedūrą.
61. Sportininkai privalo laikytis maksimalių atsargumo priemonių važiuodami į tech. parką (Paddock) ir Pitlane.
62. Lėčiau važiuojantys sportininkai neturi trukdyti lenkti greičiau važiuojantiems. Jie gali būti įspėjami posto teisėjo signaline mėlyna vėliava.
63. Griežtai draudžiami tyčiniai manevrai (netikėti posūkiai, judėjimas skersai trasos ar vingiais), siekiant sutrukdyti kitam lenktynininkui.
64. Klaidų kartojimas ar kontrolės praradimas, teisėjų įspėjimų nepaisymas gali būti pašalinimo iš Lenktynių priežastimi.
65. Sportininkas, norėdamas palikti trasą turi įsitikinti, kad nesukels pavojaus ir duoti įspėjamąjį signalą rodomą rankos pakėlimu į viršų.
66. Treniruočių, kvalifikacinių važiavimų ir Lenktynių metu bet kokia stūmimo pagalba motociklui esančiam trasoje yra draudžiama (išskyrus teisėjus ir Lenktynes aptarnaujantį personalą). Pažeidus šį reikalavimą, sportininkas iš varžybų yra šalinamas.
67. Jei motociklas sustojo ar sugedo trasoje, teisėjai ar Lenktynes aptarnaujantis personalas gali padėti nustumti jį į saugią vietą. Sportininkas turi paklusti teisėjams ir padėti jiems.
68. Įvykus avarijai ar dėl gedimo sustojus motociklui, sportininkas turi nedelsdamas palikti trasą, t.y. jis privalo pasitraukti iš trasos ribų į žiūrovams skirtą zoną ar į teisėjo nurodytą saugią vietą. Pažeidus šį reikalavimą ir vėliau tęsiant lenktynes - gali būti skiriama bauda.
69. Sportininkas visų treniruočių, kvalifikacinių važiavimų ir Lenktynių metu privalo būti apsirengęs pilna homologuota ekipiruote.
70. Visų treniruočių, kvalifikacinių važiavimų, pertraukų tarp važiavimų ir Lenktynių metu techninio parko (Paddock) ir Pitlane zonoje judėjimo greitis ne didesnis kaip 10 km/h. Sportininkai, viršiję leistiną greitį bus baudžiami:
70.1. treniruočių, kvalifikacinių važiavimų ir jų pertraukų metu - 100 lt už kiekvieną pažeidimo atvejį. Bauda turi būti sumokėta likus ne mažiau 1 valandai iki Lenktynių starto;
70.2. lenktynių metu - bauda skiriama varžybų vadovo.

71. Įvykus avarijai, ar matydami teisėjus aktyviai mojuojant geltona vėliava arba rodančius lentelę SLOW sportininkai privalo sumažinti greitį iki minimalaus. Tik pravažiavęs kliūtį sportininkas gali akseleruoti. Lenkimas draužiamas iki pilno kliūties ir teisėjo su žalia vėliava pravažiavimo. Kontrolė vykdoma postų teisėjų pranešimais. Pažeidus šį reikalavimą skiriama bauda.
72. Sportininkai privalo griežtai laikytis visų teisėjų nurodymų ir vėliavų signalų.
73. Po treniruočių važiavimų ar kvalifikacijos varžybų vadovas ir SKK gali nuspręsti, kad vienas ar kitas sportininkas yra nepasiruošęs varžytis lenktynėse. Toks sprendimas negali būti apskųstas.
74. Starto komanda duodama raudonų šviesų užgesimo momentu. Raudonos šviesos įjungiamos likus 4-7 sekundėm iki jų išjungimo momento.
75. Falšstartas fiksuojamas jeigu, prieš užgęstant raudonoms šviesoms, motociklo priekinio rato ašis kerta sportininko starto vietos liniją. Už falstartą baudžiama pridedant 20 sekundžių prie jo lenktynių laiko.
76. Varžybų vadovas gali nuspręsti atlikti sportininko patikrinimą alkotesteriu prieš bet kurios treniruotės, kvalifikacinio ar varžybų važiavimo pradžią. Leidžiama maksimali 0,1 promilės alkoholio koncentracijos norma. Viršijus šią normą sportininkas baudžiamas 1000,- Lt bauda ir jam neleidžiama važiuoti. Patikrinimo atsisakymas reiškia pripažinimą, kad alkoholio koncentracija viršija normą.

PITLANE

77. a) Kad nekiltų abejonių bei apibūdinimo tikslais, Pitlane yra suskirstyta į dvi juostas. Juosta, esanti arčiau trasos yra „greitoji juosta", o juosta, esanti toliau trasos yra „remonto juosta" - teritorija, kur gali būti vykdomi motociklo remonto darbai.
b) į Pitlane zoną gali patekti tik atitinkamus leidimus turintis komandos personalas
c) draudžiama žymėti dažais linijas ar kitus ženklus bet kurioje Pitlane dalyje.
d) komandos personalas gali patekti į Pitlane tik prieš pat pradėdamas savo darbą su motociklu ir pabaigęs darbą turi iš karto iš jo pasitraukti.
e) rūkymas ir alkoholinių gėrimų vartojimas Pitlane yra griežtai draudžiami. Už šių taisyklių pažeidimą dalyviui bus skiriama 690,-Lt (200 Eurų) bauda.
f) mechanikai ir kitas personalas, dirbantis Pitlane turi dėvėti atitinkamą aprangą, kiek įmanoma apsaugančią visas kūno dalis. Visiems asmenims Pitlane draudžiama dėvėti marškinėlius trumpomis rankovėmis su atvirais pečiais (krepšinio tipo marškinėlius) ir šortus. Pažeidus šį reikalavimą, skiriama 70 Lt (20 EUR) bauda.

Kuras, kuro pApildymas ir pagalba PITLANE

78. Viso etapo metu privalo būti naudojamas kuras nurodytas Techniniuose reikalavimuose.
79. Etapo metu Pitlane draudžiama laikyti kurą ir pildyti motociklą kuru. Kuras į visus motociklus gali būti pildomas tik Paddocke arba garaže.
80. Išskyrus atvejus, kai su motociklu atliekami darbai, visas personalas turi laikytis kiek įmanoma arčiau tolimiausios nuo trasos Pitlane pusės. Draudžiama būti greitojoje Pitlane juostoje.
81. Sustojimų remontui metu vairuotojas privalo išjungti variklį (Išskyrus lenktynių metu).
82. Pažeidus šių taisyklių nuostatas dėl Pitlane tvarkos ar kuro papildymo, atitinkami motociklas ir vairuotojas(ai) gali būti pašalinti iš etapo.

Treniruotės, kvalifikaciniai važiavimai ir apšilimas

83. Išskyrus atvejus, kai šios taisyklės reikalauja kitko, drausmė ir saugumo priemonės Pitlane ir trasoje visų treniruočių ir kvalifikacijos metu lieka tos pačios kaip ir lenktynių metu.
84. Vairuotojui, nedalyvavusiam treniruotėse, draudžiama dalyvauti lenktynėse, išskyrus Force Majeure atvejus, tinkamai pripažintus sporto komisarų.
85. a) Motociklai gali išvažiuoti iš Pitlane tik rodant žaliai vėliavai. Prie išvažiavimo iš Pitlane bus rodoma mėlyna vėliava arba mėlynas mirksintis šviesos signalas, kurie perspės vairuotojus, išvažiuojančius iš Pitlane apie trasa artėjančius motociklus.
86. Jei treniruočių ar kvalifikacijos metu motociklas sustoja, jis turi būti pašalintas iš trasos kiek įmanoma greičiau, taip kad nesukeltų pavojaus arba netrukdytų kitiems vairuotojams. Jei vairuotojas negali patraukti motociklo iš pavojingos padėties, teisėjų pareiga yra jam padėti.
87. Treniruotė ar kvalifikacija gali būti pertraukta tiek dažnai ir tokiam laikui, kuris yra būtinas trasai nuvalyti ar sutvarkyti. Po tokios pertraukos treniruotės ar kvalifikacijos laikas nebus prailgintas. Be to, jei, sporto komisarų nuomone, treniruotė ar kvalifikacija buvo nutraukta tyčia, dėl to kalto vairuotojo pasiektas rezultatas gali būti anuliuotas (vietoj kitų galimų nuobaudų arba kartu su jomis), jam taip pat gali būti uždrausta dalyvauti kituose važiavimuose tą dieną.
88. Visi motociklai, palikti trasoje treniruotės metu, bus atgabenami atgal į Pitlane per pertraukas ir galės dalyvauti sekančiose treniruotėse.
89. Jei viena arba kelios treniruotės buvo nutrauktos, jokie protestai dėl įmanomos nutraukimo įtakos vairuotojų kvalifikacijos rezultatams priimami nebus.
90. Visų ratų, pravažiuotų kvalifikacinių važiavimų metu, laikas bus fiksuojamas, ir vėliau panaudojamas nustatant motociklo starto poziciją.

Treniruočių sustabdymas

91. Kilus būtinumui sustabdyti treniruotes, dėl trasos atsitiktinio užblokavimo arba kilus pavojui tęsti važiavimą dėl orų arba kitokių sąlygų, prie starto linijos bus parodyta raudona vėliava (taip pat gali užsidegti perspėjantys šviesos signalai). Tuo pačiu metu, raudonos vėliavos bus rodomos teisėjų postuose. Kai yra duotas signalas sustoti, visi motociklai nedelsiant sumažina greitį ir lėtai važiuoja į Pitlane, o visi motociklai, palikti trasoje, bus nugabenti į saugias vietas. Kiekvienos treniruotės pabaigoje, visi vairuotojai gali starto liniją kirsti tik vieną kartą (jei kitaip nenurodyta dėl trasos specifikos).

Spaudos konferencijos

92. Etapo metu Rengėjai gali išrinkti mažiausiai vieną ir daugiausiai šešis vairuotojus ir/arba kiekvienos klasės nugalėtojus, kurie turės bendrauti su masinės informacijos priemonėmis per spaudos konferenciją, pareigūno, atsakingo už santykius su masinės informacijos priemonėmis, nurodytu laiku.

Starto pozicijos

93. Po kvalifikacinių važiavimų pabaigoje bus oficialiai paskelbtas greičiausias kiekvieno vairuotojo pasiektas laikas.
94. Starto pozicijos bus paskirtos pagal geriausią kiekvieno vairuotojo pasiektą rato laiką kvalifikacijos metu.
95. Vairuotojams, nedalyvavusiems treniruotėje, apšilime arba kvalifikaciniame važiavime, bus draudžiama dalyvauti lenktynėse. Tačiau, išimtinais atvejais, sporto komisarai gali leisti vairuotojui dalyvauti lenktynėse. Jei tokiu keliu yra priimamas daugiau negu vienas vairuotojas, sporto komisarai taip pat nustatys jų starto vietas. Jokiais atvejais negalima užprotestuoti šio sporto komisarų sprendimo.
96. Vairuotojas (Pareiškėjas), kurio motociklas negali startuoti dėl kurių nors priežasčių (arba kuris turi rimtų priežasčių manyti, kad jo motociklas nėra paruoštas startuoti) turi informuoti varžybų vadovą apie tai kiek įmanoma skubiau ir, bet kuriuo atveju, nevėliau, kaip likus 30 minučių iki lenktynių pradžios. Jei informacija apie nestartuojantį motociklą gaunama 30 min iki starto pradžios, jo starto pozicija užima kitas motociklas pagal eilės tvarką.

SUSIRINKIMAS (BRYFINGAS)

97. Susirinkime turi dalyvauti visi vairuotojai ir pareiškėjai. Jei varžybų vadovo manymu yra būtinas dar vienas susirinkimas, jis gali vykti bet kuriuo metu. Pareiškėjai ir vairuotojai bus atitinkamai informuoti. Jei vairuotojas arba pareiškėjas susirinkime nedalyvauja, jie turės sumokėti 172,-Lt (50 Eurų) už asmeninį instruktažą. Bet kuriuo atveju, vairuotojas negali pradėti lenktynių neišklausęs susirinkime (Bryfinge) pateikiamos varžybų vadovo informacijos. Asmeninis instruktažas turi būti apmokėtas iš anksto į organizatorių sąskaitą. Force Majeure aplinkybėmis, sporto komisarai gali nuspręsti mokesčio netaikyti.

Starto procedūra

98. 10 minučių iki lenktynių starto.

Išleidimo zona (Pitlane) atidaroma išvažiavimui į apžvalgos ratą. Išleidimo vietoje paeiliui rodomos lentelės su užrašais 5, 4, 3, 2 ir 1 minutė, kurios informuoja apie likusį laiką iki išleidimo zonos (Pitlane) uždarymo. Apžvalginis ratas sportininkams nėra būtinas. Sportininkui nusprendus nevažiuoti apžvalginio rato yra draudžiama stumtis motociklą į starto vietą. Sportininkas privalo likti techninio aptarnavimo zonoje (Pitlane) ir tik pagal ten esančio teisėjo komandą galės išvažiuoti į apšilimo ratą.

99. 5 minutės iki lenktynių starto.

Išleidimo zona (Pitlane) uždaroma.

Pavėlavę sportininkai galės išvažiuoti į apšilimo ratą iš išleidimo zonos (Pitlane) pagal ten esančio teisėjo komandą.

Atsiradus techninėms problemoms apžvalginiame rate, sportininkai grįžta į techninio aptarnavimo zoną (Pitlane), kur gali pasitvarkyti arba pakeisti motociklą. Šiuo atveju jie gali išvažiuoti į apšilimo ratą tik nuo techninio aptarnavimo (Pitlane) zonos linijos.
Sportininkams, užėmus starto vietas po apžvalginio rato, jie turi likti savo vietoje ir prie kiekvieno vairuotojo gali būti ne daugiau 3 žmonių, įskaitant laikantį skėtį. Visi šie žmonės privalo turėti specialius leidimus į starto vietą. Starto vietoje draudžiama piltis kurą.

100. 1 minutė iki apšilimo rato starto (3 minutės iki lenktynių starto).

Kai starto vietoje parodoma lentelė "1 min.", visi tvarkymosi darbai turi būti baigti. Nuimami padangų šildikliai nuo motociklų ratų starto vietoje ir techninio aptarnavimo zonoje (Pitlane).
Visi palieka starto vietą, o mechanikai nedelsiant padeda sportininkams užvesti motociklus (pastumiant) ir taip pat palieka starto vietą. Visi sportininkai privalo būti savo starto vietose su veikiančiais motociklų varikliais.
Nespėję susitvarkyti sportininkai turi nusistumti savo motociklus į techninio aptarnavimo zoną (Pitlane), kur gali tęsti darbą arba pasikeisti motociklą. Šie sportininkai gali išvažiuoti į apšilimo ratą nuo techninio aptarnavimo zonos linijos.

101. 30 sekundžių iki apšilimo rato starto (2,5 minutės iki lenktynių starto).
Starto vietoje parodoma lentelė "30 sek.".

102. 2 minutės iki lenktynių starto.
Žalios vėliavėlės mostu duodamas apšilimo rato startas.

Sportininkai pravažiuoja vieną ratą neribojamu greičiu, palydimi saugos automobilio. Išvažiavus visiems sportininkams iš starto vietos, į apšilimo ratą leidžiami sportininkai laukiantys prie techninio aptarnavimo zonos (Pitlane) linijos. Po 30 sekundžių techninio aptarnavimo zona (Pitlane) uždaroma.
Sugrįžus po apšilimo rato, sportininkai sustoja savo vietose neužgesinant variklių. Starto teisėjas laiko starto linijoje raudoną vėliavėlę.
Sportininkas, sugrįžęs vėliau už saugos automobilį, nukreipiamas į techninio aptarnavimo zoną (Pitlane) ir galės startuoti iš ten, arba atsistoti už saugos automobilio ir leidus starto teisėjui, startuoti iš šios vietos.

103. Atsiradus techninėms problemoms apšilimo rato metu, sportininkas gali sugrįžti į techninio aptarnavimo zoną (Pitlane) ir ten tvarkytis arba pasikeisti motociklą.
Sportininkas, kurio motociklas užgeso arba turintis kitų mechaninių problemų starto vietoje, turi likti ant savo motociklo ir pakelti ranką aukštyn. Tik dėl šios priežasties galima atidėti startą, tai turėtų nuspręsti varžybų Vadovas.

104. Kai saugos automobilis sugrįžta, teisėjas, esantis už išsirikiavusių sportininkų, pakelia žalią vėliavėlę. Starto teisėjas, esantis prieš starto vietą su raudona vėliava, eina į trasos kraštą.
Užsidega raudonos šviesos, joms užgesus, skelbiamas lenktynių startas.
Saugos automobilis su gydytoju seka paskui sportininkus vieną ratą.

105. Falsstartas fiksuojamas, jei motociklas pajuda iš vietos ankščiau nei užgesta raudonos šviesoforo šviesos. Varžybų vadovas priima sprendimą dėl nuobaudos ir, ne vėliau 10 minučių po starto, informuoja sportininko komandos vadovą ar įgaliotą asmenį. Už falsstartą sportininkas baudžiamas, pridedant 20 sekundžių prie jo lenktynių laiko.

106. Jei po starto signalo sportininkui užgęsta variklis, starto linijos teisėjas gali padėti sportininkui pastumti motociklą važiavimo kryptimi, bandant jį užvesti. Jei motociklo nepavyksta užvesti, sportininkas privalo nusistumti jį į techninio aptarnavimo zoną (Pitlane), kur jo mechanikai gali jam padėti susitvarkyti arba pasikeisti motociklą.

107. Sustartavus visiems sportininkams iš starto zonos, išleidžiami sportininkai laukiantys starto techninio aptarnavimo zonoje (Pitlane).

108. Jei starto metu kyla problemų, gresiančių saugumui, varžybų Vadovas gali priimti sprendimą atidėti startą. Tuomet starto teisėjas iškelia raudoną vėliavą ir parodo lentelę „Startas atidedamas" („Start delayed"). Šiuo atveju sportininkai užgesina variklius ir po vieną sportininko mechaniką leidžiama įeiti į starto zoną.
Starto procedūra kartojama nuo „3 minutės" pozicijos, sportininkai važiuoja papildomą apšilimo ratą, o lenktynių distancija trumpinama vienu ratu.

Starto šviesiniai signalai:

1. Starto šviesiniai signalai turi sekančias reikšmes:
- RAUDONA: pasilikti vietoje, pasiruošti startui,

2. Raudonos šviesos įjungiamos likus 4-7 sekundėm iki jų išjungimo momento. Starto komanda duodama raudonų šviesų užgesimo momentu.

3. Naudojant starto šviesoforus, starto teisėjas, po to, kai visi motociklai pastatomi į savo starto vietas, parodo lentelę "5 sek", tuo įspėdamas vairuotojus, kad po 5 sek. bus įjungtos raudonos starto šviesos.

Lenktynės

109. Lenktynės nebus sustabdytos dėl lietaus, išskyrus atvejus jei trasa bus užblokuota ir tęsti lenktynes bus pavojinga (žr. Straipsnį 112).
110. Motociklui sustojus lenktynių metu, jis turi būti pašalintas iš trasos kiek įmanoma greičiau, taip, kad nesukeltų pavojaus arba netrukdytų kitiems vairuotojams. Jei vairuotojas negali pats pašalinti motociklo iš pavojingos padėties, teisėjų pareiga yra padėti jam. Jei tokios pagalbos pasekmėje variklis užsives ir vairuotojas galės tęsti lenktynes, jo rezultatas bus anuliuotas.
111. Lenktynių metu vairuotojai galės išvažiuoti iš Pitlane tik rodant žalią vėliavą prie išvažiavimo iš Pitlane. Už išvažiavimo saugumą atsako pats vairuotojas. Teisėjai gali perspėti išvažiuojantį vairuotoją apie trasa artėjantį motociklą įjungdami mėlyną šviesos signalą ar rodydami mėlyną vėliavą.

Lenktynių sustabdymas

112. Esant būtinumui sustabdyti lenktynes, dėl trasos visiško ar dalinio užblokavimo arba kilus pavojui tęsti važiavimą dėl orų arba kitokių sąlygų, varžybų vadovas nurodo iškelti raudoną ir geltoną vėliavas prie starto linijos. Tuo pačiu metu, raudonos vėliavos rodomos teisėjų postuose.

Kai yra duotas signalas sustoti, visi motociklai nedelsiant sumažina greitį, žinodami kad:
- lenktynių klasifikacija bus tokia, kokia buvo prieš vieną ratą iki rato, važiuojant kurį buvo parodytas signalas lenktynių sustabdymui,
- trasoje gali būti lenktynes aptarnaujančios transporto priemonės,
- trasa gali būti visiškai užblokuotas dėl avarijos,
- dėl oro sąlygų trasoje neįmanoma važiuoti lenktyniniu greičiu,
- Pitlane bus atidarytas.

113. Tolesnė procedūra skiriasi, priklausomai nuo to, kiek ratų užbaigė lenktynių lyderis, prieš parodžius signalą sustabdyti lenktynes:
- Atvejis A: Mažiau negu du pilni ratai. Jei lenktynės gali būti pradėtos pakartotinai, bus taikomas Straipsnis 114.
- Atvejis B: Du arba daugiau pilnų ratų, bet mažiau negu 75% lenktynių distancijos (apvalinant iki artimiausio ratų skaičiaus). Jei lenktynės gali būti pradėtos pakartotinai, bus taikomas Straipsnis 115.
- Atvejis C: 75% arba daugiau lenktynių distancijos (apvalinant iki artimiausio ratų skaičiaus). Motociklai bus siunčiami tiesiai į Uždarą parką, ir bus laikoma, kad lenktynės pasibaigė, kai pirmaujantis motociklas perkirto starto liniją rato pabaigoje, prieš vieną ratą nuo to rato, važiuojant kurį buvo duotas signalas sustoti.

Pakartotinas lenktynių startas

114. Atvejis A

a) Pirmas startas bus pripažintas anuliuotu ir negaliojančiu.
b) Pakartotinai pradėtų lenktynių distancija bus visa pradinių lenktynių distancija.
c) Vairuotojai, turintys teisę dalyvauti lenktynėse, turės teisę pakartotinai startuoti tais pačiais motociklais, kuriais jie startavo pirmą kartą.
d) Vairuotojai, kurie pirmo starto metu buvo priversti startuoti iš paskutinių starto pozicijų arba iš Pitlane, gali startuoti iš savo pradinių starto pozicijų;
e) Po signalo lenktynių sustabdymui, visi motociklai, galintys važiuoti, turi vykti tiesiai, bet lėtai, į vieną iš žemiau nurodytų vietų:

- į Pitlane arba;
- jei starto pozicijos yra aiškios, į savo pradines starto pozicijas arba;
- jei starto pozicijos nėra aiškios, į poziciją už paskutinės starto pozicijos, kurią nurodys teisėjai.

f) motociklai gali būti remontuojami Pitlane arba starto pozicijose. Vykdyti darbus starto pozicijoje leidžiama, motociklui stovint jo teisingoje starto pozicijoje, ir jokiu būdu netrukdant pakartotinam startui. 115. Atvejis B
a) Pirmosios lenktynių dalies rezutatai anuliuojami.
b) lenktynių antros dalies distancija yra sutrumpinama pirmosios dalies nuvažiuotų ratų skaičiumi.
c) antros dalies lenktynių starto tvarka tokia, kokia motociklai finišavo pirmoje dalyje.
d) Tik motociklai, startavę pirmojoje lenktynių dalyje, turės teisę startuoti pakartotinai, ir tik, jiems savo eiga grįžus nurodytu maršrutu į vieną iš žemiau išvardytų vietų:

- į Pitlane arba;
- į poziciją, esančią už paskutinės starto pozicijos, nurodytą teisėjų.

e) Motociklai gali būti remontuojami Pitlane arba starto pozicijose. Vykdyti darbus starto pozicijoje leidžiama tik motociklui stovint teisingoje starto pozicijoje, ir jokiu būdu netrukdant pakartotinam startui.

116. Abiem atvejais A ir B:
a) praėjus 10 minučių po sustabdymo signalo, išvažiavimas iš Pitlane bus uždarytas.
b) praėjus 15 minučių po sustabdymo signalo, bus parodytas 5 minučių signalas ir prasidės įprasta starto procedūra.
c) Visi motociklai, kurie negalės užimti savo vietų starto pozicijose, prieš penkių minučių signalą bus nukreipti į Pitlane. Po to jie galės startuoti iš Pitlane. Jei motociklas negalės pradėti lenktynių iš starto pozicijos, jo starto pozicija liks neužimta.

Rengėjas turi parūpinti pakankamai personalo ir įrangos, užtikrinti, kad net pačiomis sudėtingiausiomis aplinkybėmis per lenktynes bus įmanoma prisilaikyti aukščiau išdėstyto grafiko.

Lenktynių distancijos trumpinimas

117. Jei, dėl kokių nors priežasčių, nustatyta lenktynių distancija lenktynių metu nebuvo užbaigta, bus skiriami sekantys taškai:
Mažiausiai 75% lenktynių distancijos yra užbaigta = 100% taškų
Apskaičiuojant užbaigtą distanciją bus atsižvelgiama į visus lenktynių ratus. Apšilimo ir lėtėjimo ratai prie lenktynių distancijos nepriskaičiuojami.

Finišas

118. Signalas lenktynių pabaigai bus duotas prie Starto Linijos tada, kai pirmaujantis motociklas pabaigs visą lenktynių distanciją.
119. Gavę signalą lenktynių pabaigai, visi motociklai turi sulėtinti greitį ir saugiu greičiu važiuoti trasa tiesiai į Uždarą parką.

Visi klasifikuoti motociklai, kurie negalės pasiekti Uždaro parko savo eiga, bus perduoti teisėjams, kurie atgabens motociklą į uždarą parką.

UŽDARAS PARKAS (pARC fERME)

120. Į Uždarą parką gali įeiti tik teisėjai. Be šių pareigūnų leidimo, kitiems asmenims įeiti ten draudžiama.
121. Motociklai laikomi Uždarame parke po kiekvienų lenktynių - 30 minučių, jei techninis komisaras nenurodo kitaip.

Klasifikacija

122. Pirma vieta bus skirta motociklui, kuris pirmas kirs starto liniją lenktynių pabaigoje. Visi motociklai bus klasifikuojami, atsižvelgiant į jų užbaigtų ratų skaičių, o klasifikuojant motociklus, užbaigusius vienodą ratų skaičių - į eilės tvarką, kuria jie kirto starto liniją.
123. Bus klasifikuojami tik finišavę motociklai ir užbaigę mažiausiai 75% distancijos, užbaigtos tos klasės nugalėtojo.
124. Oficiali bendra klasifikacija bus paskelbta po lenktynių. Tai bus vieninteliai galiojantys rezultatai, kurie gali būti pataisomi, sutinkamai su šiomis taisyklėmis.

Apdovanojimo ceremonija

125. Vairuotojai, finišavę 1-oje, 2-oje ir 3-oje pozicijoje, ir komandos nugalėtojos atstovas, turi atvykti į apdovanojimų įteikimo ceremoniją ant pakylos ir griežtai prisilaikyti apdovanojimo procedūros. Vairuotojui neatvykus į apdovanojimo ceremoniją, apdovanojimai vėliau įteikti nebus.

Kitos sąlygos

126. Rengėjai ir pareigūnai pasilieka teisę į visus radijo dažnius etapo metu. Jei Pareiškėjų ir pareigūnų dažniai sutampa, pareiškėjai turi nedelsiant nutraukti pokalbius tame dažnyje.
127. Viso etapo metu, prekiauti Paddocke arba kituose trasos plotuose be oficialios sutarties su rengėju, draudžiama.
128. Rengėjas nėra atsakingas už publikacijų masinės informacijos priemonėse turinį.
129. Rengėjai gali pareikalauti iš dalyvių sumokėti: „Paddocko teritorijos švarumo depozitą" ir „Depozitą už laiko matavimo daviklius". Depozito suma ir mokėjimo tvarka turi būti nurodyti papildomuose nuostatuose.
130. Visos reklamos teisės etapo metu, išskyrus nurodytas šiose taisyklėse, priklauso Rengėjui.
131. Visos paminėtos piniginės baudos turi būti mokamos nedelsiant į Rengėjo kasą. Nesumokėjus baudos, lenktynininkui neleidžiama tęsti lenktynių.
132. Pareiškėjai gali naudoti reklamai tik savo teritoriją Paddocke, išskirtą jiems Rengėjo.

Teisės, pataisos

133. Visi šių taisyklių pakeitimai ir pataisos bus skelbiami ir spausdinami kaip biuleteniai.
134. Sporto komisarai gali nagrinėti ir interpretuoti visus netiksliai išaiškintus šių taisyklių straipsnius ir galinčias sukelti abejonių situacijas etapo metu. Visi netiksliai išaiškinti šių taisyklių straipsniai ir galinčios sukelti abejonių situacijos tarp etapų, gali būti nagrinėjamos ir interpretuojamos LMSF.
135. Poznanes ir Piarnu trasose vyksiančiuose etapuose , vadovaujamasi varžybų Organizatorių numatytomis taisyklėmis.
136. Šių taisyklių priedai yra neatskiriama taisyklių

 

STK, B, Rokie klasių techninės sąlygos motociklams

(paruošta pagal FIM technines sąlygas SUPERSTOCK klasės motociklams)  
Saugumo sumetimais šioje klasėje leidžiami minimalūs motociklo pakeitimai.

Viskas, kas šiame dokumente nepaminėta arba nepažymėta kaip leidžiama - yra uždrausta

 

1.      Motociklai turi būti originaliai gamintojo homologuoti. Motociklas varžyboms gali būti naudojamas ne senesnis kaip 5 metų.
2.      SUPERSTOCK motociklai turi atitikti FIM homologacijos reikalavimus. Visi motociklai turi būti techniškai tvarkingi.
3.       Motociklo išvaizda ( iš šono, iš priekio ir iš galo ) turi atitikti atitinkamo modelio homologuoto motociklo pavidalą.

 I.                   Variklio tūris

 B 1200, STK1000, Rokie, Pretendent virš 600cc klasė 

4 cilindrai - nuo 600 iki 1000 cc - 4 takčiai
3 cilindrai -  nuo 750 iki 1000 cc - 4 takčiai
2 cilindrai - nuo 850 iki 1200 cc - 4 takčiai

 B 600, STK600, Rokie, Pretendent iki 600cc klasė 

4 cilindrai - nuo 400 iki 600 cc - 4 takčiai
2 cilindrai - nuo 600 iki 750 cc - 4 takčiai 

Variklių darbinis tūris turi atitikti gamintojo homologuotam tūriui.Variklio perdarymai, keičiant darbinį tūrį yra neleidžiami

  II.                Minimalus svoris 

Motociklas  gali būti lengvesnis ne daugiau  kaip  12 kg  lyginant su homologuotu motociklo svoriu
Bet kuriuo varžybų metu motociklo svoris ( su kuru ) negali būti mažesnis už minimalų svorį - leistina tolerancija 1 kg.

 III.             Numerių spalva 

B, Rokie, Pretendent klasės:
Fono spalva - raudona ( pagal RAL spalvų lentelę kodas 3020 )
Numerio spalva - balta ( kodas 9010 )
STK600 klasė :
Fono spalva - raudona
Numerio spalva - geltona

Priekinių numerių matmenys:

  • Minimalus aukštis  - 160mm 
  • Minimalus plotis -  80 mm 
  • Minimalus brūkšnio plotis - 25 mm
Šoninių numerių matmenys :          
  • Minimalus aukštis  - 120mm 
  • Minimalus plotis -  60 mm
  • Minimalus brūkšnio plotis - 25 mm

Numeriai ant motociklo turi būti tvirtinami taip :

 - vienas ant priekio,pageidautina per patį vidurį arba nedaug paslinktas į bet kurį šoną ir po vieną numerį ant galinės motociklo dalies ( uodegos ) kairiame ir dešiniame šone
Numeriai turi būti lengvai įskatomi  oficialiems varžybų stebėtojams iš abiejų pusių.
Šviesių spalvų motociklams aplink fono spalvą reikia apvesti 8 mm pločio juodą kantelį
Iškilus diskusijoms dėl numerio atitikimo varžyboms galutinį žodį taria varžybų techninis direktorius.

IV.              Karbiuratorius 

Motociklai su karbiuratoriais šiose klasėse draudžiami. Nėra nei vieno motociklo homologizuoto šioms klasėms.

V.                 Kuras 

Motociklai turi naudoti standartiškai naudojamą kurą duotam motociklui .( MON ne daugiau 90 )

VI.              Motociklo rėmas  

Rėmas turi būti originalus - toks  kokį išleido gamintojas.Rėmas gali būti apsaugotas saugos elementais, pagamintais iš kompozicinių medžiagų.Ši apsauga turi atitikti rėmo formą. Nieko negalima pridėti arba nuimti nuo rėmo mechaniniu būdu. 
Ant visų motociklų tūri būti matomi gamintojo uždėti identifikaciniai numeriai (šasi numeriai).
Variklio tvirtinimas prie rėmo turi atitikti gamintojo homologaciją. Galinis subrėmelis turi atitikti gamintojo nustatytus techninius reikalavimus homologuotam motociklui. Prisuktos išsikišusios dalys turi būti nuimtos nuo galinio subrėmelio. Kiaurymės rėme gali būti išgręžtos tik apdailos tvirtinimui. Motociklo išdažymui apribojimų nėra.Rėmo bei subrėmelio poliravimas draudžiamas.

  VII.           Priekinės šakės 

Šakių struktūra bei konstrukcija turi atitikti gamintojo nustatytą originalą. Standartinės originalios gamintojo šakių išorinės detalės gali būti modifikuotos. Gali būti uždėti papildomi vairo stabilizacijos elementai ( vairo dempferis). Šakės gali būti modifikuotos uždedant šakių suspaudimo/reguliavimo elementus. Šakių skysčio kiekis bei rūšis nenormuojami. Šakių aukštį keisti leidžiama.

 VIII.        Galinė šakė 

Kiekviena galinės šakės dalis turi būti originaliai pagaminta gamykloje. Prie galinės šakės varžtais gali būti pritvirtinti suportai (laikikliai),.motociklo pakėlimui. Laikiklių išoriniai kraštai turi būti užapvalinti dideliu radiusu. Prisukimo varžtai turi būti paslėpti laikiklių viduje. Saugumo sumetimais ant galinės šakės turi būti uždėta grandinės apsauga,pagaminta iš plastiko arba metalo. Galinės šakės tvirtinimo prie rėmo konstrukcija turi būti orignali, kaip išleista gamykloje. Spyruoklė gali būti keičiama.

  IX.              Ratai 

Ratai turi būti originalūs, pagaminti gamykloje. Draudžiami bet kokie ratų tvirtinimo elementų  pakeitimai. Ratlankių diametras turi atitikti originalius gamintojo nustatytus matmenis.

 X.                 Stabdžiai 

Stabdžių diskai turi atitikti gamintojo pagamintus originalus homologuotam motociklui.
Stabdžių diskai gali būti „vaikščiojančio " tipo. Stabžių sistemos elementai (cilindriukai, rankenos  ir t.t) turi būti originaliai pritaikyti gamintojo homologuotam motociklui. Stabžių skysčiui apribojimų nėra.
Stabdžių kaladėlėms apribojimų nėra.

  XI.              Padangos 

Padangų pašiltintojai leidžiami. Draudžiamas bet koks mechaninis padangų apdirbimas. Leidžiama naudoti lenktynėms (racing ) skirtas padangas. Gamintojas neturi reikšmės.

 XII.           Kojelės 

Kojelių tvirtinimo elementai gali būti modifikuoti, pritaikant vairuotojo patogumui. Kojeles tvirtinti  prie rėmo galima tik joms numatytose originaliose vietose. Kojelių galai turi būti užapvalinti ne mažesnu kaip 8mm radialiniu spinduliu. Pakeisti kojelių elementai turi atitikti saugumo reikalavimus. Jų tinkamumą nusprendžia varžybų tech. komisijos pirmininkas.

XIII.        Vairalazdės ir valdymo elementai

Vairalazdės gali būti pakeistos.Taip pat leidžiama keisti jų padėtį. Akseleratoriaus rankenos gripas gali būti modifikuotas.  Sankabos bei stabžių rankenų lygis nenormuojamas.Leidžiama pridėti rankenėlių aukščio reguliatorius. Variklio paleidimo bei sustabdymo mygtukai gali būti pakeisti, bet jie  turi būti pritvirtinti prie vairalazdės.

  XIV.        Apdailos elementai 

Apdailos elementai gali buti pakeisti į negamyklinius dublikatus, tačiau turi atitikti  konkretaus modelio konstrukciją. Gali būti pakeista medžiaga iš kurios gaminama apdaila. Anglies pluoštą  bei anglies pluošto komponentus apdailai naudoti draudžiama.  Apdailos elementų dydžiai turi būti tokie patys kaip ir gamyklinių atitinkamų elementų. Priekinis stiklas gali būti pakeistas į skaidraus plastiko dublikatą.
Motociklams, kuriems gamintojo originaliai yra nenumatyta apdaila,dėti savos gamybos apdailas draudžiama. Gali būti keičiamos visos apdailos dalys, bet draudžiama pakaitalams naudoti titaną ir anglies pluoštą (karboną). Oro vamzdžiai, einantys  tarp apdailos ir oro filtro gali būti keičiami.Pakaitalams draudžiama naudoti anglies pluoštą. Apatinė motociklo apdailos dalis turi būti sukonstruota taip, kad joje tilptų iki 5 litrų variklio skysčių avarijos atveju. Apdailos dugne, žemiausiame taške turi būti padaryta 25mm diametro skylė, tam kad  važiuojant lietingu oru, apdailos dugne nesikauptų vanduo. Sausu oru važiuojant, ši skylė turi būti uždengta.

XV.           Kuro padavimo sistema 

Kuro bakas turi būti originalus kaip pagaminta gamykloje. Kuro bako įpylimo angos dangtelis  gali būti pakeistas į užsukamo tipo dangtelį. Ant kuro bako galima uždėti apsaugos elementus pagamintus iš kompozicinių medžiagų. Šie elementai turi būti pritaikyti konkrečiam bakui. Kuro ventiliacijos vamzdeliai gali būti keičiami. Papildomų kuro filtrų naudojimas leidžiamas. Kuro bakas turi būti pilnai užpildytas benziną sugeriančia vata.

XVI.       Sėdynė

Sėdynė gali būti pakeista į dublikatą arba kitą sėdėjimui skirtą elementą atitinkantį originalų gamintojo gaminį. Sėdynės konstrukcija neturi trukdyti startinio numerio identifikavimui.

XVII.     Elektros instaliacija

Laisvi ar nepanaudoti motociklo elektrinės dalies laidai turi būti izoliuoti ir pritvirtinti. Negalima laidų nukarpyti. Baterijos tipas ir dydis turi atitikti  gamintojo nustatytus reikalavimus homologuotam motociklui. Generatorius negali būti modifikuotas ar išimtas. Starteris negali būti modifikuotas. Starteris turi būti tvarkingas ir būti paruoštas variklio užvedimui.

 XVIII.  Aušinimo sistema

Papildomi radiatoriai ir aušinimo ventiliatoriai yra draudžiami. Šlangos nuo radijatoriaus gali būti pakeistos, tačiau turi atitikti gamintojo reikalavimus homologuotam motociklui. Termo jungikliai, termostatas, termodavikliai gali būti nuimti. Aušinimo sistemoje negalima naudoti paprasto antifrizo. Sistema turi būti užpildyta vandeniu arba specialiu sportiniu aušinimo skysčiu. 

XIX.        Oro filtras

Oro filtro elementas gali būti pakeistas. Oro filtro dėžė turi atitikti gamintojo nustatytus reikalavimus.
Visi moticiklai turi turėti uždarą alsavimo sistemą. Tepalo alsuoklis turi buti sujungtas su oro filtro dėže.

XX.           Karbiuratoriai

Karbiuratorinės sistemos yra draudžiamos.

 XXI.        Kuro įpurškimo sistema

Jokie kuro sistemos perdarymai neleidžiami. Kuro purkštukai turi būti originalūs. Kuro siurblys turi būti originalus. Kuro įpurškimo kompiuterį galima keisti,taip pat leidžiamas jo perprogramavimas.

 XXII.     Variklis bei variklio valdymo sistema

Bet kokie vidiniai variklio ir jo detalių modifikavimai  (taip pat ir poliravimas  bei lengvinimas) draudžiami. Jokie elementai negali būti pridėti arba nuimti nuo variklio galvutės. Išmetimo sistemos tarpinės, esančios prie variklio galvutės gali būti keičiamos. Apsauginių variklio dangtelių naudojimas leidžiamas. Variklio valdymo kompiuterį perprogramuoti galima.

 XXIII.  Transmisija 

Greičių dėžės  modifikavimai draudžiami. Galima naudoti  papildomą pavarų perjungimo sistemų  „quick shift" tipo. Grandinę galima keisti  į kito dydžio ,priekinę ir galines žvaigždutes galima naudoti įvairių matmenų. Grandinės apsauga gali būti modifikuotaSankabos modifikavimas draudžiamas. 

XXIV.   Išmetimo sistema

Išmetimo sistema gali būti pakeista. Katalizatoriai turi būti išimti. Slopintuvo bakelių kiekis turi būti toks pats kaip homologuotame motocikle. Slopintuvo bakeliai turi būti toje pačioje pusėje kaip homologuotam motocikle. Saugumo sumetimais,išsikišusios nuo slopituvų dalys turi būti užapvalintos ir be aštrių briaunų. Slopintuvo garso  limitas SUPERSTOCK klasei - 107dB/A (su 3dB paklaida po varžybų)

XXV.      Sekantys elementai gali būti naudojami pasirinktinai:

Gali būti naudojami bet kokio gamintojo tepalai, aušinimo, stabdžių skytis. Bet kokio tipo žvakės. Ratų balansavimo svareliai gali būti nenaudojami. Dažymo piešiniai bei schemos pasirenkamos savo nuožiūra. Draudžiama naudoti tvirtinimo elementams titaną .

XXVI.   Sekantys elementai gali būti nuimti:

Tachometras. Spidometras. Radijatoriaus aušintuvas. Nenaudojami apdailos elementų varžtai.

XXVII.                       Sekantys elementai privalo būti nuimti:

Visi neintegruoti apšvietimo elementai - priekinė lempa, posūkių žibintai, galinė lempa. Susidariusios ertmės turi būti užklijuotos atitinkama medžiaga. Šoniniai veidrodėliai. Signalas. Numerio tvirtinimo plokštė. Išorinės dėžės ar lagaminai (įrankių, bagažo, šalmo). Keleivio kojelės. Šoninė stovėjimo kojelė.

XXVIII.                    Sekantys elementai privalo  būti  sumontuoti:

Veikiantis variklio išjungimo jungiklis, kurio pagalba būtų galima greitai išjungti degimo sistemą. Greičio reguliavimo rankenėlė turi pati grižti į pradinę padėti kai tik yra paleidžiama. Tepalo filtras turi būti pritvirtintas ir apsaugotas nuo savaiminio atsisukimo. Variklio tepalo išleidimo ir įpilymo varžtai turi būti papildomai sutvirtinti ir apsaugoti  nuo savaiminio atsisukimo.


Parodyk draugams šį straipsnį Facebook'e


Google
 
Internetas www.BaltijosMotoklubas.lt

 
Motokrosas


Baltijos motoklubas, skelbimai, rezultatai iš motokroso, motosporto
Motokrosas © V. Org. „Baltijos motoklubas“, 2003-2009 Skelbimai, forumas, naujienos, motosportas
Sprendimas: BT-Group : Internetinių parduotuvių kūrimas